Skip to content

Formalności

POTRZEBNE DOKUMENTY

FAQ / Sprawdź co będzie Ci potrzebne

Roboty papierkowej jest niewiele, ale wynajmując pojazd kempingowy coś na pewno będziesz musiał podpisać.

Zebraliśmy na tej stronie ważne i pomocne informacje. Znajdziesz tu także załączniki do pobrania.
Gdybyś miał jeszcze jakieś dalsze pytania, DZWOŃ LUB PISZ – z przyjemnością Ci pomożemy.

Prawo jazdy - jakie uprawnienia powinienem mieć?

Musisz mieć ukończone 25 lat.

Posiadać co najmniej prawo jazdy kategorii B+E dłużej niż 3 lata.

Legitymować się ważnym dokumentem tożsamości – dowód osobisty lub paszport.

Dane właściciela wypożyczalni VIP Camp

Właścicielem wypożyczalni VIP Camp jest:

Agencja Reklamowa PBM W.Królak S.J.

Zdziersk 1c
89-210 Łabiszyn
NIP: 554 008 46 58

Nr rachunku bankowego do wpłat:

Santander Bank Polska S.A.
81109010720000000116001641

Dane kontaktowe :

kontakt@vipcamp.pl
Rezerwacje : 52 384 44 03
Więcej informacji : 502 637 720

Regulamin wypożyczalni VIP Camp

Pełen regulamin wypożyczalni kamperów znajduje się tutaj na stronie, nieco niżej.
Określa on zasady jakie obowiązują podczas świadczenia usług wynajmu przyczep/kamperów.

Regulamin VIP Camp – [ .pdf ]

Dokumenty do pobrania

Wszystkie załączniki z powyższych pytań zebraliśmy w tej sekcji raz jeszcze – dla wygody.

Regulamin VIP Camp – [ .pdf ]

Umowa Najmu Przyczepy Kempingowej – [ .pdf ]

POTRZEBUJESZ DALEJ POMOCY?

Zadzwoń, napisz pomożemy Ci rozwiać wątpliwości!

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

Regulamin wypożyczalni VIP Camp

I. Niniejszy regulamin określa zasady, jakie obowiązują podczas świadczenia usług wynajmu przyczep/kamperów.

 1. 1.Najemca zobowiązany jest poznać i przestrzegać warunki wynajmu, regulamin określa prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego w zakresie wynajmu przyczepy kempingowej/kampera realizowanego wyłącznie na podstawie umowy najmu zawieranej przez Wypożyczalnię i Najemcę.
 2. Wypożyczalnia udostępnia do najmu pojazd kempingowy (przyczepę/kampera) w dobrym stanie technicznym, posiadający wymagane prawem przeglądy i rejestracje.
 3. Umowa Najmu zawierana jest na wynajem pojazdu kempingowego wraz z wyposażeniem dodatkowym integralnie związanym z pojazdem, określonym w specyfikacji wyposażenia przyczepy/kampera, stanowiącego załącznik do Umowy Najmu.
 4. Umowa Najmu zawierana jest na wynajem pojazdu campingowego wraz z dodatkowym, drobnym wyposażeniem kuchennym i rekreacyjnym,  Określonym w spisie dodatkowego wyposażenia stanowiącego załącznik do Umowy Najmu.
 5. Możliwe jest wyłączenie drobnego wyposażenia dodatkowego na życzenie Najemcy. Nie wpływa to na zmniejszenie ceny najmu.
 6. Wynajmujący oświadcza , że na dzień przekazania pojazdu campingowego znany jest mu stan techniczny pojazdu i wyposażenia.
 7. Wynajmujący przyczepę/kampera musi spełniać następujące warunki:
  a) Mieć ukończone 25 lat.
  b) Posiadać co najmniej prawo jazdy kategorii B+E dłużej niż 3 lata.
  c) Legitymować się ważnym dokumentem tożsamości – dowód osobisty lub paszport.
 8. Kierowcą kampera lub zestawu pojazdów z przyczepą może być wyłącznie osoba wpisana do umowy najmu, jako wynajmujący przyczepę/kampera lub wpisany, jako kolejny kierowca.
 9. Kolejny kierowca musi spełniać warunki określone w punkcie 3.
 10. Wynajmujący oraz osoby wpisane do umowy najmu, jako kolejni kierowcy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji umowy najmu, w tym na wykonanie kopii ważnych dokumentów tożsamości i uprawnień kierowania pojazdami (odpowiednie prawo jazdy).

II. Postępowanie w przypadku wystąpienia wypadku, kolizji szkody lub awarii:

 1. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o powyższych zdarzeniach Policję oraz sporządzenia z uprawnionymi funkcjonariuszami pisemnego protokołu kolizji, wypadku drogowego lub oświadczenia stron biorących udział w zdarzeniu i uzyskania kopii
  sporządzonych dokumentów wraz z podpisami stron.
 2. Protokół lub oświadczenie uczestników kolizji lub wypadku drogowego ze zdarzenia powinien zawierać:
  ▪ imiona i nazwiska osób biorących udział w zdarzeniu oraz ich aktualne adresy zamieszkania,
  ▪ imiona i nazwiska oraz aktualne adresy zamieszkania świadków zdarzenia,
  ▪ dane pojazdów biorących udział w zdarzeniu w tym numery rejestracyjne,
  ▪ numery VIN, numery polis ubezpieczeniowych oraz dane podmiotów, które je wystawiły ,
  ▪ podpisy wszystkich osób biorących udział w zdarzeniu
 3. W przypadku zaistnienia kolizji drogowej, wypadku lub kradzieży przyczepy kempingowej/kampera Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o zdarzeniu Wynajmującego drogą telefoniczną pod numer 502 637 720.
 4. W przypadku, gdy pojazd jest zatrzymany, zaplombowany, zdeponowany lub zajęty w inny sposób, unieruchomiony z jakiegokolwiek powodu z winy Najemcy, wszystkie wydatki z tym związane obciążają Najemcę, w tym straty z tytułu umowy leasingu, wydatki poniesione przez Wynajmującego na prawników, nawet jeśli ich interwencja nie była obowiązkowa.

III. Warunki finansowe wynajmu:

 1. Warunkiem dokonania rezerwacji jest wniesienie na rzecz Wynajmującego opłaty rezerwacyjnej w wysokości ok 30% czynszu najmu  przyczepy/kampera. Opłata rezerwacyjna powinna być dokonana nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania rezerwacji. Opłata rezerwacyjna może być wpłacona przelewem lub gotówką. Za dzień dokonania wpłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania środków na koncie Wypożyczalni. Opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna i stanowi część całkowitej opłaty za wynajem.
 2. Po wpłacie opłaty rezerwacyjnej, rezerwację uznaje się za dokonaną.
 3. Pozostała kwota za wynajem powinna być dokonana nie później niż 30 dni przed terminem odbioru przyczepy/kampera do wynajmu. Brak wpłaty pozostałej wartości wynajmu w powyższym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z  dokonanej rezerwacji.
 4. W przypadku rezerwacji dokonanej w terminie krótszym niż 30 dni od daty odbioru do wynajmu przyczepy/kampera, Najemca zobowiązany do wpłaty całej kwoty za wynajem.
 5. Opłata rezerwacyjna i wartość wpłaty za wynajem podlegają zwrotowi w przypadku, gdy do wynajmu nie dojdzie z winy Wypożyczalni.